Oversigt over hegn og porte

Ishøj ASHegn dækker over mange ting, rigtig mange af os benytter indhegning af en eller anden slags, f.eks. til sin have, kolonihavn, baggård osv. Selv her på DTVtransition har vi hegn omkring vores bygning. Der findes rigtig mange forskellige typer af hegn, og dertil hørende porte og låger, og derfor kunne det jo være spændende lige at skrive et indlæg om de mange forskellige hegnstyper vi benytter herhjemme i Danmark, så vi kan blive en smule klogere på disse begreber. Her i Danmark benytter vi hovedsagligt hegn til adgangskontrol, f.eks. til at forhindre uvedkommende i at komme ind på vores egendom, men også til opdeling og design f.eks. i haver, eller til at afskærme os fra vind og vejr på terrassen. Jeg har sammen med mine gode venner fra Ishøj Hegn – fundet frem til en liste forskellige begreber inden for dette område. Disse er nogle af de mest almindelige typer af hegn her i Danmark.

Hegn

Der findes et større mængde af forskellige hegnstyper, og under hver type findes det et hav af forskellige modeller. Her er en kort liste over nogle af de mere almindelige typer af hegn i Danmark. Det er dog ikke alle som er lige benyttede, nogle typer bruges langt mere end andre.

Rørhegn – Et traditionelle hegn af runde rør med indlagt pressegitter, Vi ser det ofte brugt som til f.eks. kældertrapper eller værn.
Balusterhegn – En flot og solid hegnstype, som ofte anvendes hvor tingene skal være lidt mere elegant end et almindeligt gitterhegn.
Fletværkshegn – Ens hegnstype som minder meget om stålmåttehegn eller et almindeligt gitterhegn. Bruges ofte til midlertidig værn.
Stålgitterhegn – Et stålgitterhegn er en meget solid hegnstype der ofte anvendes til adgangskontrol. Bruges bl.a. til at begrænse adgang til havne, stadioner osv.
Elementhegn – En hegnstype der er velegnet til modulbyggeri.
Trådhegn – Et klassisk industri hegn lavet af metal tråde. Det har en meget alsidig anvendelse, og kan derfor bruges til sikring de fleste steder.
Mobilhegn – En hegnstype som anvendes, hvor der er behov for en midlertidig indhegning, f.eks. på byggepladser eller til koncerter.
Panelhegn – Et panelhegn er en kraftigt og solidt hegnstype, laver af svejset stålgitre og støbte stolpe. Anvendes til flere forskellige formål men ofte inden for industri, institutioner, eller områder hvor kravet til sikkerhed er større end normalt.
Pressegitterhegn – Rørhegn type 312, som ofte bruges til afskærmning af trapper.
Fletvæv – Flettet metal, bruges f.eks. til fletværkshegn.
Byggepladshegn – Også kendt som mobilhegn. En ikke permanent hegnstype som ofte bruges til midlertidig hegnsløsninger.
Elektrisk hegn – Ofte blot et simpelt ikke isoleret ledning, fastgjort med små stolper. Bruges til indhegning af kreatur.
Støjhegn – Støjhegn eller støjvægge bruges til dæmpning af støj eller mindskelse af vindpåvirkninger og bruges tit i støjplagede områder, f.eks. hvor der er motorveje tæt på beboelser.

Porte og låger

Porte eller låger bruges ofte i kombination med hegn, til at give folk adgang til et afgrænset område. De fås i forskellige typer og variationer. Ofte er de placeret på en stig eller vej. Her følger en liste over nogle af de mange populære typer af porte og låger til områdesikring.

Gitterlåge – Gitterlåger er kort og godt en fælles betegnelse for låger der består af svejse gitre, pressegitter og andre former for net. Anvendes ofte sammen med rørhegn.
Fritsvævende port – Et godt eksempel på en fritsvævende port, er den klassiske havelåge. Det vil sige porte, som kun er fastet på siden.
Rotationslåge – Rotationslåger eller person karruseller, som de også kaldes, benyttes i hovedsagligt i forbindelse med adgangskontrol , f.eks. indgangen til svømmehaller eller vandland.
Bundkørende port – En bundkørende port er en form for skydeporte, hvor porten køre på en skinnekørende konstruktion i bunden.
Svæveport – Er et andet begreb for en fritsvævende port, altså en port der ser ud til at “svære” over jorden i modsætning til en med skinnekonstruktion.
Rørlåge – En låge lavet af rør, bruges f.eks. i kombination med et elektrisk hegn til indhegning af heste, køer osv.
Personkarrusel – Personkarrusel er et andet ord for en Rotationslåge og benyttes til adgangskontrol, ved indgange/udgange.
Svingport – En port der kan svinge ind af eller ud af. Bruges ofte i kombination med en automatisk portåbner.
Skydeport – En port der køre på skinner og skubbes til siden for at åbnes.
Rørport – En porttype lavet af metalrør og er lidt mere solid en f.eks. en gitterlåge.
Personlåge
Ganglåge – En mindre låge der ofte bruges til f.eks. personale indgange.
Palisadeport – En port i et palisaderet værk.
Tremmelåge – En solid låge af metal tremmer.
Dobbeltport – Begrebet dækker kort og godt over en 2 delt port.

Bomme

Bomme er ofte blot en simpel spærring af en sti eller vej. F.eks. for at forhindre biler eller cykler i at få adgang til resten af vejen eller et indhegnet område.

Svingbom – En type af bomme som bruges til f.eks. at forhindre biler i at køre ind, kan løftes når det er behov for dette. Bruges ofte til f.eks. at begrænse adgang til bolig arealer. I modsætning til en vippebom, åbnes en svingbom til siden.
Vippebom – En bom der vippes op for at åbnes.

Så hvad enten du har brug for Automatik til port, et speciel bygget fletværkshegn eller automatiske pullerter til at stoppe kørende trafik, så er der et hav af muligheder. Ofte kan det være svært selv at kunne gennemskue disse muligheder, så derfor kan det som regel være en god ide, lige at tage en ekspert med på råd.

Kilde:
www.ishoj-hegn.dk
WEB: Ishøj Hegn A/S


Gitterhegn og låger - Hvorfor vælge et industri hegn til indhegning af sin grund?